Address

Morgantown Motel
2 Smithtown Rd, Morgantown,
WV 26508, United States